English
۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر
مرکز بهداشت شهرستان بروجن
 
منم که گوشه میخانه خانقاه منست دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست
سخن روز:
width=6
احداث پايگاه فوريتهاي اورژانس 115 احداث پايگاه فوريتهاي اورژانس 115
احداث پايگاه 115 شهري بروجن به همت خير نيك انديش
سلام  خاكبرداري مركز پيام شهرستان و پايگاه فوريتهاي پزشكي اورژانس 115 شهري (شماه سه) بروجن كه به همت خير نيك انديش اقاي حاج قدرت ا... درويش زاده در زميني به مساحت 950  متر مربع و زيربنايي بالغ بر 750 مترمربع در دوطبقه احداث ميگردد آغاز شد.