۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
1396/10/27 جلسه مديريت تيم سلامت شهرستان بروجن در حوزه بهداشت
جلسه مديريت تيم سلامت شهرستان بروجن در حوزه بهداشت

جلسه مديريت تيم سلامت شهرستان بروجن در حوزه بهداشت

مسئولين ستادي شبكه و كليه پزشكان مسئول مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي بمتظور ارائه گزارش اقدامات انجام شده و هماهنگي در خصوص برنامه هاي پيش رو در اين جلسه حضور دارند

 

آقاي مهندس كرمي در ابتداي اين جلسه به شعار سازمان بهداشت جهاني در سال جديد اشاره كرده و اظهار داشت طوري برنامه ريزي شود كه نسبت به نشست هاي صميمي با مردم و مراجعين و آموزش به خانواده ها در خصوص ترويج و گسترش فرهنگ گفتگو و صحبت كردن اقدامات عملي را انجام دهند .در ادامه اين جلسه سامانه سيب و ثبت گزارشات روزانه آموزش داده شد...

از ميهمانان ويژه در اين جلسه معاونت بانك رسالت از شهركرد و رئيس شعبه بروجن، رئيس بيمه سلامت شهرستان و مدير مسئول محترم هفته نامه هم انديشان كه هر كدام در ارتقاي سطح سلامت نقش اساسي و همكاري هاي صميمانه اي با اين شبكه دارند نيز تقدير و تشكر ميشود

 
 
 
 
تعداد بازدید: 10
Powered by DorsaPortal