مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
1398/09/25
كميته ستاد اجرايي پزشك خانواده شهرستان بروجن

اين جلسه با هدف بررسي مسايل و مشكلات پزشك خانواده در مراكز روستايي و ارائه راهكار در جهت رفع آنها.

آقاي مهندس كرمي در ابتداي اين جلسه ضمن عرض خير مقدم به حضار اظهار داشت با پيگيريهاي انجام شده در خصوص ارائه خدمات آزمايشگاهي سطح يك با جذب تعداد چهار نفر از كارشناسان علوم آزمايشگاهي شركتي و دو نفر نيروي طرحي به سيستم مشكل مرتفع گرديد.

سرپرست شبكه در ادامه به رفع مشكلات دارويي در مركز شبانه روي سفيددشت با واگذاري به بخش خصوصي جهت ارائه خدمات بهتر و لغو قرارداد تزريقات و پانسمان در مراكز شبانه روزي فرادنبه، گندمان و بلداجي بدليل عدم رضايت مراجعه كنندگان محترم از طرف شبكه بهداشت و درمان از ديگر اقدامات انجام شده بوده است.

مهندس كرمي به تفاوت چشمگير تعرفه انجام سونوگرافي در بيمارستان با بخش خصوصي اشاره كرد و اعلام نمود انجام سونوگرافي از 17 مورد در روز به 40 مورد در هر روز افزايش پيدا كرده است.

نماينده اداره كل بيمه سلامت استان نيز در اين جلسه به صدور دفترچه بيمه جهت براي روستائيان عزيز كه تاكنون بصورت رايگان انجام مي شد از اين پس با پرداخت مبلغ 5000 ريال و بعد از حضور در اداره بيمه سلامت شهرستان و تحويل مدارك مورد نياز جهت اقدامات قانوني مانند استعلام و تأئيد سازمان رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت يك ماه كد ارجاع به نامبرده اعلام و دفترچه بيمه صادر و تحويل آنان خواهد شد.

در پايان و پس شنيدن نقطه نظرات اعضاء تصميمات زير اتخاذ گرديد.

-        اجرايي شدن ارجاع الكترونيك بيماران از سطح يك به سطح دو تا پايان سال جاري و همزمان با بهره برداري از بيمارستان جديد.

-        تهيه ليستي از پزشكان متخصص كليينيك تخصصي كه همكاري لازم در زمينه ارجاع بيماران از مراكز روستايي را داشتند بمنظور تشويق و ترغيب ديگر پزشكان .

-        اعضاء كميته عبارتند از : ( مركز بهداشت استان، اداره كل بيمه سلامت استان، اداره بيمه سلامت شهرستان، بيمارستان، فرمانداري،)

 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
18
نویسنده:
محسن سيدين بروجني
منبع:
روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان بروجن
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-