مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
1392/04/02
گزارش بازديدمقامات وزارت متبوع
آقاي مهندس رضاغلامي معاونت محترم فني مرکزسلامت محيط کاوزارت بهداشت ازشبکه بهداشت ودرمان شهرستان بروجن بازديدبعمل آورد.
وي درابتداي اين بازديد باحضوردرمحل دفتررياست شبکه با اهداف وبرنامه عملياتي بهداشت محيط وهمچنين مشکلات موجود آشناگرديدوازنزديک در جريان روند وچگونگي اجراي قوانين ومقررات بهداشت محيط ونحوه کنترل ونظارت برمراکزتهيه وتوزيع موادغذايي واماکن عمومي قرارگرفت.
درادامه ازمحورجاده خوزستان وکارگاههاي گزسازي دربلداجي وهمچنين امامزاده حمزه علي بازديدکرده ونقطه نظرات خودرادرجهت ارائه هرچه بهترومطلوب ترخدمات بهداشتي به مسافرين محترم بيان نموده وازتلاشهاي شبانه روزي پرسنل بهداشت محيط درراستاي ارتقاي سلامت جامعه تقديروتشکرنمودند.
تعداد بازدید:
32
نویسنده:
منبع:
روابط عمومی شبکه
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/31
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-