مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
1392/09/13
نشست مشترك مسئولين شبكه با اعضاي شوراي اسلامي نقنه
بدنبال درخواست اعضاي محترم شوراي نقنه مبني برتشكيل جلسه اي بمنظورطرح موضوع مركزبهداشتي درماني وفاصله آن با ساكنين ورفع ورجوع مشكلات ، جلسه اي روزپنج شنبه 7/9/92 ساعت 10صبح درمحل دفترشهرداروباحضورسرپرست شبكه واعضاي شوراتشكيل وتصميماتي اتخاذگرديد.
تعداد بازدید:
10
نویسنده:
منبع:
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-