مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
1392/10/01
رفع مشكلات بهداشتي شهر سفيددشت
درجلسه اي كه باحضورسرپرست ومعاونت بهداشتي شبكه بهداشت ودرمان ورياست واعضاي محترم شوراي اسلامي سفيددشت تشكيل شده بود بمنظوراقدامات انجام شده دريكسال گذشته كه درمركزبهداشتي درماني سفيددشت توسط مسئولين ذيربط درجهت ارتقاي سطح سلامت اهالي محترم آن شهرصورت گرفته است ازتلاشهاي بي شائبه ،همكاري وپيگيريهاي سرپرست وكليه كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بروجن، توسط شوراي اسلامي سفيددشت تقديربعمل آمده ومراتب جهت استحضاراستاندارمحترم به ايشان بصورت كتبي اعلام شده است كه ضمن قدررداني ازرياست واعضاي محترم شوراي اسلامي سفيددشت ازتلاشگران خدوم وزحمتكش مركزبهداشتي درماني سفيددشت تشكربعمل ميايد.
لازم به ذكراست دراين جلسه كه شهردارسفيددشت نيزحضورداشتندبه بررسي مسايل ومشكلات موجودبرسرراه اتلاف سگهاي ولگردورفع موانع موجود مطرح وهمفكري شده وپيشنهاداتي ارائه شدونيزموضوع زمين مربوط به احداث پايگاه اورژانس بين جاده اي115 كه توسط شورا وشهرداري به شبكه واگذارشده بودمطرح ومقررگرديدمكاتبات لازم درخصوص تامين اعتبارموردنيازبه اين منظورصورت پذيرد
تعداد بازدید:
15
نویسنده:
منبع:
روابط عمومي
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-