مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
1392/12/03
اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در شهرستان بروجن
اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي ازتاريخ1/12/92 لغايت 15/1/1393 درقالب دو اكيپ چهارنفره متشكل ازكارشناسان بهداشت محيط شهرستان بروجن آغازودراين مدت بازديد ازسطح شهرستان شامل اماكن عمومي ، مراكزتهيه توزيع وفروش موادغذايي، مدارس طرح اسكان مسافرين نوروزي وهمچنين مسيرترانزيت استان خوزستان درشهرهاي گندمان وبلداجي ازساعت 7/30صبح لغايب 30/19درروزهاي تعطيل وازساعت 30/15لغايت30/19درروزهاي غيرتعطيل وبصورت شبانه روزي نيزنيروهاي آنكال آماده ارائه خدمت به همشهريان ومسافرين گرامي ميباشند.لازم به ذكراست تعدادمراكزتهيه وتوزيع تحت نظارت 2166مركز وتعداداماكن عمومي مشمول مانندآرايشگاه-رستوران و...218 امكنه وتعداداماكن غيرمشمول مانندپاركها--جايگاههاي سوخت گيري ومساجد 54 امكنه ميباشد
تعداد بازدید:
16
نویسنده:
منبع:
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-