مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
1393/10/16
بازديد رياست محترم مركز بهداشت استان از بروجن
آقاي دكتر فدايي پس از بازديد فني بهمراه تيم كارشناسي خوداز مراكز بهداشتي درماني سفيددشت وامام قيس واظهار رضايت از اقدامات انجام شده در واحدها وبخش هاي مختلف وتقدير وتشكر از زحمات كليه كاركنان در اين راستا، اجراي برنامه پزشك خانواده رابعنوان الويت اصلي رياست و كاركنان اين شبكه خوانده وخواستار عملياتي شدن آن در سيستم شبكه شدند وهمچنين بهره گيري از مشاركت هاي بين بخشي وتعامل با شوراها را نيز متذكرشده و درجهت تأمين كمبودها ورفع موانع ومشكلات نيز قول مساعد داده كه از هيچ كوششي دريغ نكند
تعداد بازدید:
13
نویسنده:
منبع:
روابط عمومي
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-