مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
1394/03/02
به روز رساني پرداخت حق الزحمه پزشكان ونيروهاي مرتبط با برنامه پزشك خانواده
حضور مدير كل و معاونين محترم بيمه سلامت در شهرستان بروجن و تشكيل جلسه مشترك با مسئولين شبكه بهداشت و درمان شهرستان بروجن بمنظور برقراري تعامل و همكاري به جاي مچ گيري و بزرگ نمايي مشكلات در خدمت به هم استاني هاي عزيزو بهبود بخشيدن به شرايط فعلي.
درابتداي اين جلسه آقاي مهندس كرمي سرپرست شبكه با عرض خير مقدم از توجه ويژه و كمك هاي مالي بيمه سلامت به سيستم بهداشت و درمان كه باعث ايجاد تحول و دگرگوني در تهيه و تكميل تجهيزات پزشكي مورد نياز و رفع كمبودهاي موجود كه در ارائه خدمات بهداشتي درماني بسيار مفيد و مؤثر واقع شده است اشاره نمود وبه اختصار به مهمترين اقدامات انجام شده طي شش ماه گذشته كه با هدف كاهش ميزان كسورات و به حداقل رساندن آن با تأمين پزشك و نيروي انساني مورد نياز و خريد تجهيزات پزشكي مورد نياز را بيان نمودند و اظهار داشتند نگاه ويژه دولت تدبير و اميد و شخص رياست
محترم جمهور با اجراي اين برنامه و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه همدلي و تعامل را در بين ادارات مرتبط با طرح گسترش دادند و اميدواريم از اين فرصت نهايت بهره و استفاده را در خدمت به همنوعان و همشهريان محروم را ببريم.
مدير كل محترم بيمه سلامت ايرانيان كه به همراه معاونين خود با حضور در دفتر رياست اين شبكه حضور پيدا كردند به اظهار تمايل خود و ديگر همكاران در جهت برقراري تعامل در سالي كه از طرف مقام معظم رهبري به همدلي وهمزباني بين دولت و ملت نامگذاري شده است اشاره داشت و به پيروي از منويات رهبر معظم انقلاب و دستور اكيد رياست محترم جمهور و عزم دولت تدبير و اميد در تأمين سلامت مردم همراه با ارائه خدمات بهداشتي درماني مطلوب و پرداخت كمترين وجه ممكن پرداخته و آمادگي خود و ديگر همكاران در زمينه برنامه ريزي در خصوص تحقق اهداف دولت و به روز رساني پرداخت
هاي مربوط به حق الزحمه پزشكان و كادر مرتبط و همچنين به حداقل رساندن كسورات ناشي از عدم تجهيزات و امكانات پزشكي در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و رقع موانع موجود بر سر راه خدمت به مراجعين و نيازمندان را با مشاركت دو ارگان اعلام كرد.
تعداد بازدید:
39
نویسنده:
منبع:
روابط عمومي
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/31
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-