مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹/۹/۱۵
کارهای انجام شده
شرح وظايف واحد آموزش و ارتقاي سلامت:
1-اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سوي واحد آموزش سلامت دانشگاه
2-نياز سنجي آموزشي بر اساس الويتهاي شهرستان
3-طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي
4-جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش
5-جلب حمايت و مشاركت سازمانها ، ادارات،و نهادهاي دولتي و غير دولتي شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش
6-مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت در شهرستان
7-ارا ئه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زير مجموعه شبكه و ساير سازمانها و ادارات
8-ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرايندهاي آموزش سلامت شهرستان
9- تامين و توزيع منبع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
10-آموزش كاركنان ستادي شبكه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه هاي آموزشي ،ارتباطي ،اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
11-ترويج سبك زندگي سالم در شهرستان با استفاده از رويكردهاي مناسب
12-توسعه برنامه هاي مشاركتي و تقويت تشكلهاي داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
13-كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در مدارس ، محيط هاي كار ،مراكز ارائه خدمات سلامت و مكانهاي عمومي شهرستان با كمك الگوهاي مناسبي چون بازاريابي اجتماعي
14- همكاري با ساير واحد هاي ستادي مركز بهداشت شهرستان در طراحي و اجراي مداخلات سلامت
15-برنامه ريزي بسيج هاي ارتباطي در سطح شهرستان
16- حمايت از ايجاد و توسعه علمي، رسانه ها و بانكهاي اطلاعاتي آموزش در شهرستان
17- مشاركت در طراحي و اجراي پژوهشهاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت
18-همكاري در انتقال مهارتهاي آموزش به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي
تاریخ به روز رسانی: 1391/07/15
تعداد بازدید: 3156
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/15
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal